FREE Pattern KAIRA ENVELOPE CLUTCH
icon-search
icon-search

Laman web ini dikendalikan oleh BeBagMaker(merujuk kepada kami). Kami menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda.

Dengan melawat laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini.

1.Apabila anda mendaftar, anda dikehendaki memberikan maklumat anda yang benar, tepat, terkini, dan lengkap dalam semua aspek. Jika mana-mana maklumat anda berubah, anda boleh mengubahnya secara dalam talian atau memaklumkan kami melalui e-mel, supaya kami dapat menyelesaikan urus niaga anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan. Kata laluan akaun harus unik dan selamat. Apa-apa pelanggaran keselamatan atau kegunaan tidak sah akaun anda, sila maklumkan kami dengan serta-merta.

2. Anda bersetuju untuk tidak menyalin gambar, informasi atau mengeksploitasi mana-mana bahagian di laman web ini, tanpa kebenaran bertulis secara nyata oleh kami .Anda dilarang menggunakan kandungannya  untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang,  melanggar atau melanggar hak harta intelek kami.

3. Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini tidak tepat, lengkap atau terkini. Maklumat di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak boleh diandaikan atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa merujuk sumber maklumat utama dan lebih tepat. Tetapi kami akan cuba sedaya upaya untuk mengemas kini maklumat terbaru ke dalam web ini.

4. Harga untuk produk kami tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Kami berhak  untuk mengubah tanpa notis pada bila-bila masa. 

5. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran. Sekiranya kami menukar atau membatalkan pesanan, kami  akan memaklumkan kepada anda dengan menghubungi alamat e-mel dan / atau alamat pengebilan / nombor telefon yang disediakan pada masa pesanan dibuat.

 6. Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami dengan produk sebenar. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan monitor komputer anda akan dapat warna yang tepat dan memenuhi jangkaan anda.Sebarang kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

7. Bayaran boleh dibuat oleh Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, kad debit dan apa-apa kaedah lain yang mungkin dinyatakan dengan jelas di laman web kami dari semasa ke semasa. Anda mengesahkan bahawa kad kredit / kad debit yang digunakan adalah milik anda atau yang anda telah diberi kuasa secara khusus oleh pemilik untuk menggunakannya.

8. Sila ambil perhatian bahawa kami akan memproses dan menghantar semua pesanan dalam tempoh 1-3 hari bekerja selepas pembayaran diterima.Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan yang disebabkan oleh proses penghantaran ke destinasi.

9. Urusan perniagaan hanya di dalam Malaysia sahaja.

Anda boleh menyemak versi Terma Perkhidmatan terkini pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengemas kini, mengubah atau menggantikan mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini dengan memaparkan kemas kini dan perubahan pada laman web kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web kami secara berkala untuk perubahan. 

Soalan tentang Syarat Perkhidmatan harus dihantar kepada kami di [email protected]

Your cart is currently empty.
Continue shopping